Har du skrevet en bok, eller vurderer du å skrive en?

Kom til oss med manuskriptet.

Vi setter boken i layoutprogram, og besørger trykking hos vår trykkerileverandør. Vi hjelper deg med valg av format og formatering, og du mottar PDF til korrektur.

Vi kan også lage e-bøker, ePub, Kindle mm.

Trenger du å få laget en bruksanvisning eller manual?

Vi setter boken i layoutprogram, og du velger hvilke produkter du vil ha:

Du kan få den trykket, i det format og utforming du ønsker.

Du kan få den som e-bok, ePub, Kindle, eller som PDF.

Du kan få den som HTML5, interaktiv bok som kan vises på din nettside.

Vi tilbyr disse grafiske tjenestene:

Produksjon av e-bøker, ePub, Kindle mm.

Oppsett av bøker, tidsskrifter og medlemsblader i layoutprogram, formidling av trykking.

Produksjon av annonser, RollUp, DL mm.

Vi trykker i Norge.