Bakgrunn

Aspergerbedriftene ble startet for å skaffe mennesker med Asperger syndrom lønnet arbeid, og gjøre deres kompetanse tilgjengelig for næringslivet.

Spisskompetanse kan selges til næringslivet

Asperger syndrom er en diagnose i autismespekteret. Personer med Asperger syndrom er normalt intelligente, og skiller seg i alminnelighet ikke utseendemessing fra andre. Det som gjør at de ofte oppfattes som spesielle, er at de kan ha store avvik når det gjelder sosial kompetanse. Det å forholde seg til andre mennesker. De vil derfor trenge en tilrettelegging på arbeidsplassen. Det som er interessant for næringslivet er at de som regel har en spesiell interesse, særinteresse, hvor de kan tilegne seg store kunnskaper. På dette interesseområdet vil de være meget nøyaktige og utholdende, også på rutinepreget arbeid. Hvis denne særinteressen er innen et fag / arbeidsområde, vil vedkommende kunne ha kunnskaper langt over det andre har. På andre områder derimot, vil de ha mindre kunnskaper.

Kommer ikke i arbeid

På grunn av sine avvik når det gjelder sosial kompetanse, har mange av disse menneskene store problemer med å komme i arbeid. De vil ofte mislykkes i et ansettelsesintervju, da de er veldig konkrete i tankegangen. De kan ta ting helt bokstavelig, og kan ha problemer med tale i overført betydning. Den store spisskompetansen disse menneskene kan ha, blir derfor ikke utnyttet.