Konsulenttjenester

Vi tilbyr råd og veiledning i forbindelse med sosialt entreprenørskap, og oppstart av bedrifter for mennesker med Asperger syndrom.

Vi kan bistå med oppstart av lokal bedrift

Vi kan delta som konsulenter

Dere kan få tilgang til våre utviklerverktøy

Dere kan få tilgang til våre erfaringer og kunnskap

Dere slipper å finne opp hjulene på nytt

Vi kan bistå med å opprette prosjektgruppe

Vi kan bistå med å utarbeide prosjektplan