Rådgivning

Vi tilbyr råd og veiledning i forbindelse med sosialt entreprenørskap, og oppstart av bedrifter for mennesker med Asperger syndrom.

I mange tilfeller er den beste løsningen å etablere egne bedrifter hvor disse menneskene med Asperger syndrom ansettes. Her vil disse menneskene jobbe i en arbeidssituasjon som er tilpasset dem, sammen med en ledelse som kjenner deres særtrekk og hvordan de tenker.

Aspergerbedriftene arbeider derfor med å etablere slike bedrifter flere steder i landet.

Hva slags tjenester disse bedriftene skal tilby, og hva slags produksjon bedriften skal kunne ha, vil avhenge av hva slags spisskompetanse de ansatte med Asperger syndrom har. Noen bedrifter vil drive med tekniske fag, andre vil levere tjenester innen data, mens andre igjen vil levere tjenester innen språk. oversetting av manualer, korrektur ol.

De bedriftene vi etablerer vil bli egne selvstendige selskaper, som skal stå økonomisk på egne ben. Hvilke selskapsformer som velges, aksjeselskap, samvirkeforetak, eller noe annet, vil variere med typen produksjon og lokale forhold.

• Vi kan bistå med oppstart av lokal bedrift

• Vi kan delta som konsulenter

• Dere kan få tilgang til våre utviklerverktøy

• Dere kan få tilgang til våre erfaringer og kunnskap

• Dere slipper å finne opp hjulet på nytt

• Vi kan bistå med å opprette prosjektgruppe

• Vi kan bistå med å utarbeide prosjektplan