PP - Tjenestens Materiellservice

Materiellservice har eksistert i over 40 år nå og har levert utredningsmateriell og pedagogisk materiell til skoler og psykologer.

Mange skoler bruker produktet "Kartleggingsprøve i Matematikk"

Vi overtok driften av Materiellservice på vegne av FPKF i 2015. Siden den gang har vi laget ny nettbutikk, oversatt IL - Basis.

Vi har også laget KIDS og Elevens Selvrapport om til digitale produkter, og jobber med mere funksjonalitet på de samt en digital utgave av Emne - Diktater.

Driften av Materiellservice er hovedprosjektet til Aspergerbedriftene.

Se presentasjon av IL - Basis og produktkatalog.