Bakgrunn

Aspergerbedriftene ble startet for å skaffe mennesker med Asperger syndrom lønnet arbeid, og gjøre deres kompetanse tilgjengelig for næringslivet.

Spisskompetanse kan selges til næringslivet

Asperger syndrom er en diagnose i autismespekteret. Personer med Asperger syndrom er normalt intelligente, og skiller seg i alminnelighet ikke utseendemessing fra andre.

Det som er interessant for næringslivet er at de som regel har en spesiell interesse, særinteresse, hvor de kan tilegne seg store kunnskaper. På dette interesseområdet vil de være meget nøyaktige og utholdende, også på rutinepreget arbeid. Hvis denne særinteressen er innen et fag / arbeidsområde, vil vedkommende kunne ha kunnskaper langt over det andre har. På andre områder derimot, vil de ha mindre kunnskaper.

Kommer ikke i arbeid

På grunn av sine avvik når det gjelder sosial kompetanse, har mange av disse menneskene store problemer med å komme i arbeid. De vil ofte mislykkes i et ansettelsesintervju, da de er veldig konkrete i tankegangen. De kan ta ting helt bokstavelig, og kan ha problemer med tale i overført betydning.

Den store spisskompetansen disse menneskene kan ha, blir derfor ikke utnyttet.

Egne bedrifter for denne gruppen

I mange tilfeller er den beste løsningen å etablere egne bedrifter hvor disse menneskene med Asperger syndrom ansettes. Her vil disse menneskene jobbe i en arbeidssituasjon som er tilpasset dem, sammen med en ledelse som kjenner deres særtrekk og hvordan de tenker.

Aspergerbedriftene arbeider derfor med å etablere slike bedrifter flere steder i landet.Hva slags tjenester disse bedriftene skal tilby, og hva slags produksjon bedriften skal kunne ha, vil avhenge av hva slags spisskompetanse de ansatte med Asperger syndrom har. Noen bedrifter vil drive med tekniske fag, andre vil levere tjenester innen data, mens andre igjen vil levere tjenester innen språk. oversetting av manualer, korrektur ol.

Selvstendige selskap

De bedriftene vi etablerer vil bli egne selvstendige selskaper, som skal stå økonomisk på egne ben. Hvilke selskapsformer som velges, aksjeselskap, samvirkeforetak, eller noe annet, vil variere med typen produksjon og lokale forhold.